ANPA – ámbito e estatutos

A Asociación de Nais e Pais “Manuel Murguía” do IES Agra de Leborís  ten o seu domicilio no IES Agra de Leborís, Rúa Rosalía de Castro, 15.145 – A Laracha. O ámbito da Asociación alcanzará todos os concellos onde residan os alumnos deste centro.

Foi inscrita por Resolución do 16 de agosto  de 2.001 no Rexistro Provincial de Asociacións da Coruña.

A Asociación regúlase polos seguintes estatutos:

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS